Få styr på dit varelager

Som webshop har du ikke fysiske butikker, men du har af gode grunde stadigvæk dine produkter på et varelager, så du hurtigt kan sende det ud til kunder. Det er vigtigt, at dit varelager spiller fuldstændig, hvis du gerne vil optimere din indtjening som webshop. Desuden bør I kigge mod miljøsanering, hvis I mener, at noget ikke er, som det skal være på jeres varelager.

Et godt varelager handler om, at det er let at finde alle relevante varer for jeres ansatte, og samtidig skal sikkerheden være i top, så der ikke sker noget med jeres ansatte.

Få et godt varesystem

Alle butikker bør egentlig have dette, men det er klart, når du er en webshop, er det ufattelig vigtigt, at det hele foregår som det skal. Du har ikke råd til, hvis dine ansatte skal bruge langt tid på at lede efter produkter, hvorefter de finder ud af, at de slet ikke er på jeres varelager.

Det nytter ikke noget, for så kommer du til at bruge alt for mange penge, og det er grunden til, at vi anbefaler alle webshop af en vis størrelse, at de får styr på deres varelager ved at investere i et godt varesystem.

I dag har alle webshopsystemer et eller anden form for varelagersystem, så du i det mindste ved, hvad du har på lager. Men det er sjældent et særligt kompliceret system, og hvis din webshop skal have succes, vil det være en god idé at få tilknyttet et ekstern system til jeres webshopplatform.

På den måde ved I, hvor mange varer, der er på lager, og hvornår I skal bestille nye varer, og hvor mange I helt præcis kan bestille. Alt dette er vigtig information, hvis I skal have succes med jeres webshop, for ellers bliver det umuligt for jer.

Sørg altid for at have et godt arbejdsmiljø

Det er vigtigt, at dine ansatte ikke bliver syge af at gå på arbejdet. Nogle ældre varelager kan godt være problematiske for de ansatte, da der var mange ting, som der ikke blev tænkt på, da bygningen blev bygget. Det betyder, at hvis I skal have lavet en tilbygning eller en nedrivning, bør I få et professionelt nedrivningsfirma til at kigge på miljøsanering. Særligt sanering af asbest er meget vigtigt for at sikre et godt arbejdsmiljø. Det samme gælder for både bly og ikke mindst PCB som stadig findes i mange danske bygninger og hjem. 

På den måde kan I være sikker på, at der ikke sker noget med jeres ansatte. 

Generelt er det vigtigt, at sikkerheden er i top, når det kommer til jeres varelager, fordi der må ikke ske noget med jeres ansatte. Det er trods alt dem, som sørger for, at hele jeres virksomhed tjener en masse penge. Så du skal selvfølgelig også passe på dem og dig selv.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*